خرید علوفه دامی از جمله سبوس ، کنستانتره دامی ، جو ، ذرت ، یونجه ، سیلوی ذرت ، آرد جو ، آرد ذرت ، کاه نمک ، تلقیح مصنوعی ، جمع آوری و خرید شیر دامداران ، خرید محصولات کشاورزی دامداران از قبیل جو و گندم ، تهیه لوازم مورد نیاز دامداران از قبیل دستگاه شیر دوش و قطعات ، چکمه و . . ..

محصولات
شرکت تعاونی دامداران


کیفیت برتر مواد غذایی

شركت تعاونی كشاورزی دامداران استان یزد در سال 1366 تاسیس و در حال حاضر با تحت پوشش داشتن 30 شرکت تعاونی در سطح استان در حال خدمات رسانی و تامین نیاز اعضا می باشد. هم اکنون اتحادیه دامداران استانیزد قوی ترین تشکل دامپروری کشور محسوب شده و رتبه نخست شیر کشور را از لحاظ کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است. در راستای یاری رساندن به دامداران عزیز فعالیتهای این اتحادیه مشتمل بر بخش بازرگانی، پژوهش و توسعه، فنی و مالی می باشد..

اعضاء اين اتحاديه تعداد 26 شركت تعاوني مي باشد كه 2 تعاوني در شهرستان یزد و24 شركت تعاوني در ديگر شهرستان هاي استان (هر شهرستان يك تعاوني ) قرار دارند و كل اعضاء تعاوني ها بالغ بر65000 نفر دامدار مي باشد..

دستگاه دولتي ناظر بر عملكرد اتحاديه و شبكه تعاوني هاي كشاورزي دامداران: سازمان تعاون روستائي استان، وابسته به وزارت جهاد كشاورزي مي باشد..

همیشه بهترین ها ازان ماست